Styrelsen

 Du är välkommen att kontakta oss på ridtravarestockholm@hotmail.com eller till nån av oss i styrelsen!

Ordförande

Camilla Rosengren

Millan53@hotmail.com

073-6317567

Vice Ordförande/Tävlingsansvarig

Angelica Fernberg

Angelicafernberg@hotmail.com

Sekreterare

Jenny Säfström

Kassör/Tävlingsledare

Josefine Rosengren

Ledamot

Pernilla Sydenhag Eriksson

Mari Ilemyr

Suppleant

Sara Wallgren

Anne-Lie Eriksson

Kontakt

Ridtravarestockholm@hotmail.com

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)